SupportPilot™

Automatiserer over 90% av kundeservice

SupportPilot™ er en Software-as-a-Service (SaaS) løsning som bruker kunstig intelligens til å identifisere, analysere, prioritere og besvare kundeforespørsler effektivt.

 • Redusert responstid med raske, presise løsninger
 • Prioritert saksbehandling
 • Økt effektivitet
 • Redusert risiko med en trygg og sikker løsning

SupportPilot™ bidrar til å øke kundetilfredshet ved å gi raske svar med korrekte løsninger og kan betraktelig effektivisere kundeservice.

Ta kontakt for demo

 

Hero-3
hero-mobile
iStock-1366023601

Automatisert og nøyaktig håndtering av innkommende henvendelser fra e-post og chatkanaler

SupportPilot™ kobles direkte til kundens kundeservice-epostadresse og andre chat-kanaler. Systemet tolker innkommende skriftlige henvendelser, identifiserer viktige kundeopplysninger (kundenummer, e-postadresse, navn) og hva kunden ber om (f.eks. dokumenter, oppdatering av abonnementer, bestilling av varer). Løsningen er ideell for organisasjoner og bedrifter med høyt volum av innkommende henvendelser, som kommuner, offentlige etater, store selskaper og kundeserviceavdelinger.

SupportPilot™ er skalerbar og kan tilpasses etter behovene til både små og store organisasjoner.
 

Slik fungerer SupportPilot™

SupportPilot™ benytter avansert kunstig intelligens for å effektivisere kundeservice-prosesser.

Oppdatering av systemer

SupportPilot™ analyserer innkommende henvendelser og bruker informasjonen til å oppdatere kundeservice-systemer som CRM og ordresystemer. Dette sikrer at alle data er oppdatert og korrekt registrert.

Generering av svar

Systemet genererer svar til kunden basert på innholdet i henvendelsen:

 • Automatisk utførelse: Hvis informasjonen er entydig, utføres ordren eller endringen, og svaret sendes automatisk til kunden.

 • Ber om tilleggsinformasjon: Hvis informasjonen er uklar eller mangelfull, kan SupportPilot™ be kunden om mer informasjon for å kunne løse henvendelsen.

 • Videre behandling: Hvis henvendelsen er kompleks eller krever menneskelig vurdering, sendes den videre til riktig kundebehandler. SupportPilot™ gir et forslag til svar som kundebehandleren kan redigere og sende ut.

Automatisering av store mengder forespørsler

SupportPilot™ er spesielt effektiv for kundesentre som håndterer store mengder forespørsler. I stedet for manuell behandling og ruting av henvendelser, kan kundesentrene nå prioritere og automatisere hele prosessen fra innkommende forespørsler til kunden mottar svar.

 • Vurdere alvorlighetsgrad: Systemet vurderer alvorlighetsgraden av henvendelsen og bestemmer behovet for videre behandling.

 • Sentimentanalyse: Forstå sentiment og tematikk i henvendelsene for å bedømme hvordan saken skal håndteres.

Fleksibel kundedialog

SupportPilot™ løser og besvarer en rekke typer kundehenvendelser i nær sanntid uten menneskelig involvering, som

 • Oppdatere kundeinformasjon

 • Endre bestillinger

 • Gi informasjon om produkter og tjenester

 • Anbefale andre produkter eller tjenester basert på kundens behov

 • Svare på fakturaspørsmål

 • Gi leveringsdetaljer

 • Hente informasjon og oppdatere andre nøkkelsystemer (f.eks. CRM, ERP) automatisk basert på kundens henvendelser og besvarelse

Ta kontakt for demo

support-pilot

Overblikk over de viktigste funksjonene i SupportPilot™

Økt effektivitet hos kundeservice

Med SupportPilot™ kan bedrifter eliminere mange manuelle prosesser og redusere feil, øke effektiviteten og la kundebehandlere fokusere på komplekse saker. Dette gir bedre responstider og høyere kvalitet på leveranser til sluttbrukerne.

Integrasjon med eksisterende systemer

SupportPilot™ komplementerer service management løsninger som SMAX ved å gi mening og struktur til ustrukturert data.

Uansett hvilket system dere bruker i dag, kan SupportPilot™ fungere som et filter som leser, analyserer og forstår alle skriftlige henvendelser som kommer inn i ustrukturert form.

Trygg og privat KI-løsning

SupportPilot™ er en plattform agnostisk skybasert SaaS løsning som kan driftes fra vårt datasenter eller som del av kundens eksisterende skyløsning, noe som sikrer at kundens informasjon holdes internt og ikke deles med omverdenen. All kommunikasjon mellom virksomheten og kundene beskyttes og logges i kundens systemer, inkludert alle innkommende henvendelser og besvarelser.

Avansert innsikt & analyse med SuppportPilot Analytics™

SupportPilot™ tilbyr avanserte analyseverktøy som gir dyp innsikt i kundehenvendelser og muliggjør en forbedring av din organisasjons prosesser.

Historisk analyse og klassifisering

SupportPilot™ analyserer historiske henvendelser for å identifisere og klassifisere gjentagende problemstillinger

Systemet bygger taksonomier som gir innsikt i trender og mønstre over tid.

Rotårsaksanalyse

Bruk innsikten til å identifisere rotårsaker til tilbakevendende problemer. Dette gjør det mulig å justere og forbedre prosesser og rutiner for å redusere eller eliminere disse problemene.

Samsvar med GDPR for forebgygging av lekkasjer

SupportPilot™ kan analysere og flagge kommunikasjon som identifisere trussler, eller er i strid med GDPR eller som inneholder annen sensitiv informasjon som organisasjonen ønsker å kontrollere.

SupportPilot™ kan flagge eller stanse kommunikasjon som inneholder sensitiv informasjon, og dermed forhindre at denne informasjonen kommer på avveie.

SMAX + SupportPilot™: Den komplette service løsningen

SMAX er en KI-drevet service management-løsning som, når kombinert med SupportPilot™, gir et helhetlig system for håndtering av all kommunikasjon til kunder og ansatte. Denne kombinasjonen effektiviserer prosesser og gjør det mulig å håndtere både strukturert og ustrukturert data.

En kombinasjon som håndterer all kunde- og ansatt-kommunikasjon

Ved å kombinere service management-verktøyet SMAX med SupportPilot™ får organisasjonen en komplett løsning som håndterer både strukturert og ustrukturert data. Dette gjør det mulig å løse enkle og komplekse saker, både for eksisterende og nye henvendelser, internt i organisasjonen og fra eksterne kilder.

SMAX: Autoritativ logg og kompleks
saksbehandling

SMAX fungerer som en autoritativ logg over henvendelser og svar, og støtter mer kompleks saksbehandling for henvendelser som ikke kan håndteres automatisk. SMAX inkluderer også en innebygd KI-hjelp, Aviator, som effektiviserer
supportprosessen ved å søke i dokumentasjon, skjemaer og saker.

SupportPilot™: Komplementerende KI for ustrukturert data

SupportPilot™ er designet for å komplementere eksisterende løsninger som SMAX ved å bruke kunstig intelligens til å gi mening og struktur til ustrukturert data. SupportPilot™ fungerer som et "filter" på toppen av eksisterende systemer, og analyserer og forstår alle skriftlige henvendelser som kommer inn.

Fordeler med SupportPilot™ og SMAX
 • Automatisk svar: SupportPilot™ kan svare enkelt og raskt med korrekt løsning.

 • Tilleggsinformasjon: Be kunden om mer informasjon hvis nødvendig for å løse saken.

 • Kanalhåndtering: Håndtere forespørsler på tvers av kanaler, også fra brukere som ikke er registrerte kunder, og konvertere disse til kunder.

Håndtering av komplekse eller alvorlige saker:
 • Klassifisering og prioritering: SupportPilot™ klassifiserer, prioriterer og allokerer saker til en kundebehandler/saksbehandler med relevant ekspertise.

 • Ticket-generering: SupportPilot™ forstår essensen i henvendelser som består av ustrukturert data. Disse struktureres og SupportPilot™ generer en ticket med relevant informasjon i SMAX.

Forslag til svar
 • SupportPilot™ gir kundebehandler/saksbehandler et sammendrag av den innkommende saksbeskrivelsen i SMAX med forslag til hva man kan svare kunde, som kan redigeres og suppleres når saken åpnes for manuell behandling.

bilde3-web

Orbify.AI har utviklet en kunstig intellligens-plattform som integrerer egne og tredjeparts datakilder for å skape berikede datasett som applikasjoner kan bygges på. SupportPilot™ er en intelligent applikasjon for kunderservice-tjenester.

DSC_0268

Manag-E som implementeringspartner


Manag-E leverer SMAX, et ledende enterprise service management system rettet mot bedrifter og offentlige etater. Som din implementeringspartner sikrer vi en sømløs integrasjon av SupportPilot™ i din organisasjon. Ønsker du å implementere SupportPilot™ med andre service management systemer, kan vi også hjelpe deg med dette. Kontakt oss for å oppgradere din kundeservice med SupportPilot™ og opplev en mer effektiv, nøyaktig og sikker håndtering av kundehenvendelser.

Ønsker dere å teste ut SupportPilot™ i deres virksomhet?

Ta kontakt!