Hybrid Cloud Management (HCMX)


Minska molnslöseriet. Få kontroll över utgifterna.

Hybrid Cloud Management (HCMX) är senaste generationen av övervakning, kontroll och drift av molntjänster och egentillverkade tjänster på virtuella plattformar. HCMX levererar information och funktionalitet till både slutanvändare, utvecklare, IT-drift och ledningen. HCMX FinOps Express är en marknadsledande molnadministrationslösning som erbjuder avancerade funktioner inom ekonomistyrning för molntjänster (FinOps). 

Hero-3
hero-mobile

Allt fler organisationer flyttar mer av sin IT-produktion till leveranser baserade på molntjänster. Då uppstår snabbt ett behov för bättre kontroll och översikt. Var är de olika systemen driftade? Vem är ansvarig för varje tjänst och vad kostar den?

Oavsett om tjänsterna produceras i ditt eget datacenter, hos en "outsourcing"-leverantör eller hos en molntjänsteproducent finns det alltid fysisk infrastruktur "i botten", inklusive servrar, lagring och nätverksutrustning. Så även om molntjänster i stor utsträckning gör IT billigare är det ändå viktigt att ha bra verktyg för kontroll och översikt.

Hybrid Cloud Management (HCMX) har fyra huvudfunktioner:

  • Tjänsteportalen (beställningar, abonnemangsöversikt, ändringar, etc; tätt integrerad med SMAX-portalen om kunden har denna produkt)

  • Designverktyg för tjänster (vilka servrar, databaser, applikationer ska ingå i en tjänst och hur de är relaterade till varandra)

  • Orkestrering för livscykelhantering; utrullning och uppdatering av molnbaserade tjänster för AWS, Azure, Google Cloud, etc. eller "on-premise" privata moln

  • Dashboard/rapportering för översikt över vilka tjänster man har, deras utnyttjande och de kostnader som pålöper

 

HCMX är nära integrerad med SMAX, så nära att beställningskatalogen och processerna nås genom samma portal och mobilapplikation. På samma plattform där SMAX och HCMX körs finns även integrerad tjänste- och utrustningskonfiguration med automatisk scanning av infrastrukturen.

HCMX stöder även integration med andra OpenText-produkter som Operations Bridge (OpsB), Data Center Automation (DCA) och PlateSpin Migrate.

  • OpsB är ett driftverktyg för servrar och applikationer som levererar en "toppnivå" för övervakningen över hela infrastrukturen – molnbaserad och i datacentret.

  • DCA är ett verktyg för att installera och uppdatera (patcha) operativsystem, så att man alltid använder den senaste versionen med högsta möjliga säkerhet och skydd mot sårbarheter.
  • PlateSpin Migrate möjliggör att flytta komplett IT-infrastruktur från fysisk eller virtuell i ditt eget datacenter till en molnleverantör, mellan molnleverantörer, eller för den delen flytta tjänster "hem" till ditt eget datacenter från en molnleverantör.

Översikt över de viktigaste funktionerna i   Hybrid Cloud Management:

Tjänsteportal

En portal för alla användare i organisationen. Genom portalen kan slutanvändare beställa molntjänster, följa upp sina tjänster, beställa ändringar och "kancellera" abonnemang.

Designverktyg för tjänster

Det är enkelt att definiera mallar för molntjänster, helt oberoende av den detaljerade tjänstestrukturen hos molnleverantören. HCMX ser till att använda de rätta kommandona och API-anropen för den givna molntjänsteleverantören.

Orkestrering för livscykelhantering

Stödjer "Day 2 Operations" och kan utföra automatiserade processer för alla faser i tjänsternas livscykel.

Dashboard och rapporter

Modernt dashboard som kan anpassas efter individuella behov och rapporter som ger en god översikt över prestanda, resurser och kostnader.

FinOps: Bli av med molnslöseriet

Det är svårt att veta vad molntjänsterna ni använder kostar, vem som använder dem - och varför. Bli klokare med HCMX FinOps.

FinOps: Få rekommendationer

HCMX FinOps håller inte bara koll på molnkostnaderna utan ger också rekommendationer för att sänka kostnaderna.

hcm_cost-1536x843-1-1024x562

Minska molnslöseriet och få kontroll över utgifterna med FinOps

OpenText HCMX FinOps Express är tillgänglig som SaaS och hjälper företag att optimera sina molnkostnader genom att minska molnslöseri och kontrollera utgifterna. FinOps är en växande disciplin som hjälper företag att förstå molnekonomi, identifiera förbättringar och fatta informerade beslut som skapar positiva resultat.

Våra FinOps-funktioner är nu tillgängliga som en separat SaaS-lösning som kallas HCMX FinOps Express – utvecklad för att hjälpa företag att snabbt implementera bästa praxis inom FinOps som optimerar molnkostnader genom att minska slöseri och kontrollera utgifter.

HCMX FinOps Express ger dig snabbt en översikt över dina molnkostnader på AWS, Azure och Google Cloud. Dashboarden gör det enkelt att se och spåra alla nyckeltal från de stora molnleverantörerna på ett och samma ställe.

DSC_0268

 Med Manag-E på teamet får du mer än bara ett verktyg 


Genom att välja oss som digitaliseringspartner säkerställer du inte bara kraftfulla verktyg, utan också en dedikerad organisation med lång erfarenhet inom området. Vårt erfarna team, med över 100 års branscherfarenhet tillsammans, stöttar våra kunder genom hela leveransprocessen, även långt efter att implementeringen av verktygen har slutförts. För om det är något vi vet så är det att varje organisation kommer att behöva förändras och utvecklas i framtiden. 

Vi lägger stor vikt vid att skapa flera kontaktpunkter för din organisation, från dedikerad operativ support och stöd till strategisk rådgivning och utveckling. På så sätt kan vi arbeta nära er för att förverkliga gemensamma idéer, genomföra förbättringar och vidareutveckla produkten och implementeringen i linje med era framtida behov. 

Som er partner har vi kapacitet och kompetens att följa upp på flera nivåer, och vi är fast beslutna att se till att våra kunder når framgång, inte bara under implementeringen utan även efteråt. Med vårt stöd och vår vägledning kan du vara säker på att du har en pålitlig partner som är engagerad i din framgång och kontinuerliga tillväxt. 

background-cp-screen card-screen-bg

Vi är redo att prata med dig!

Kontakta oss!