Hybrid Cloud Management (HCMX)


Reduser skysvinnet. Få kontroll på utgiftene.

Hybrid Cloud Management (HCMX) er siste generasjon av overvåking, kontroll og drift av skytjenester og egenproduserte tjenester på virtuelle plattformer. HCMX leverer informasjon og funksjonalitet til både sluttbrukere, utviklere, IT-drift og ledelsen. HCMX FinOps Express er en markedsledende sky-administrasjonsløsning som tilbyr avanserte funksjoner innen økonomistyring for skytjenester (FinOps).

Hero-3
hero-mobile

Det er stadig flere organisasjoner som flytter mer av sin IT-produksjon til leveranser basert på skytjenester.  Da melder det seg fort et behov for bedre kontroll og oversikt. Hvor er de ulike systemene driftet? Hvem er ansvarlig for den enkelte tjeneste og hva koster den?

Om tjenestene produseres i ditt eget datasenter, hos en «outsourcing» leverandør eller hos en skytjenesteprodusent så er det alltid fysisk infrastruktur «på bunn», både servere, lagring og nettverksutstyr. Så selv om skytjenester i stor grad gjør IT rimeligere er det likevel viktig å ha gode verktøy for kontroll og oversikt.

Hybrid Cloud Management (HCMX) har fire hovedfunksjoner:

  • Tjenesteportalen (bestillinger, abonnementsoversikt, endringer, etc; tett integrert med SMAX portalen hvis kunden har dette produktet)

  • Designverktøy for tjenester (hvilke servere, databaser, applikasjoner skal inngå i en tjeneste og hvordan er de relatert til hverandre)

  • Orkestrering for livssyklushåndtering; utrulling og oppdatering av skybaserte tjenester for AWS, Azure, Google Cloud, mm. eller «on-premise» private skyer

  • Dashboard/rapportering for oversikt over hvilke tjenester man har, utnyttelsen av dem og kostnadene som påløper

 

HCMX er tett integrert med SMAX, så tett at bestillingskatalog og prosesser aksesseres gjennom samme portal og mobilapplikasjon. På samme plattformen hvor SMAX og HCMX kjøres, finner man også integrert tjeneste- og utstyrskonfigurasjon med automatisk skanning av infrastruktur.

HCMX har også støtte for integrasjon med andre OpenText produkter som Operations Bridge (OpsB), Data Center Automation (DCA) og PlateSpin Migrate.

  • OpsB er et driftsverktøy for servere og applikasjoner, og leverer et «toppnivå» for overvåkingen på tvers av hele infrastrukturen – skybasert og i datasenteret.

  • DCA er et verktøy for å installere og oppdatere (patche) operativsystemer, slik at man til enhver tid bruker den rette versjonen, med høyest mulig sikkerhet og beskyttelse mot sårbarheter.

  • Platespin Migrate muliggjør å flytte komplett IT-infrastruktur fra fysisk eller virtuell i ditt eget datasenter til en skyleverandør, mellom skyleverandører, eller for den saks skyld å flytte tjenester «hjem» til ditt eget datasenter fra en skyleverandør.

Overblikk over de viktigste funksjonene i  Hybrid Cloud Management:

Tjenesteportal

Én portal for alle brukere på tvers av organisasjonen. Gjennom portalen kan sluttbrukere bestille skytjenester, følge opp sine tjenester, bestille endringer og «si opp» abonnementer.

Designverktøy for tjenester

Det er enkelt å definere maler for skytjenester, helt uavhengig av den detaljerte tjenestestrukturen til skyleverandøren. HCMX sørger for å benytte de riktige kommandoer og API-kall for den gitte skytjenesteleverandøren.

Orkestrering for livssyklushåndtering

Støtter «Day 2 Operations» og kan utføre automatiserte prosesser for alle faser i tjenenstenes livssyklus.

Dashboard og rapporter

Moderne dashboard som kan tilpasses den enkeltes behov og rapporter som gir god oversikt over ytelse ressurser og kostnader.

FinOps: Bli kvitt skyvsvinnet

Det er vanskelig å vite hva skytjenestene dere bruker koster, hvem som bruker det - og hvorfor. Bli klokere med HCMX FinOps.

FinOps: Få anbefalinger

HCMX FinOps holder ikke bare oversikten over skyutgiftene, men kommer også med anbefalinger for å få ned kostnader.hcm_cost-1536x843-1-1024x562

Reduser skysvinn og få kontroll på utgiftene med FinOps

OpenText HCMX FinOps Express er tilgjengelig som SaaS, og hjelper virksomheter med å optimalisere skykostnadene ved å redusere skysvinn og kontrollere utgiftene. FinOps er en voksende disiplin som hjelper virksomheter med å forstå skyøkonomien, identifisere forbedringer og ta informerte beslutninger som skaper gode resultater.

Våre FinOps-funksjoner er nå tilgjengelige som en separat SaaS-løsning kalt HCMX FinOps Express – utviklet for å hjelpe bedrifter med å raskt implementere beste praksis innen FinOps som optimaliserer skykostnader ved å redusere svinn og kontrollere utgifter.

HCMX FinOps Express gir deg kjapt oversikt over skykostnadene dine på AWS, Azure og Google Cloud. Dashbordet gjør det enkelt å se og spore alle nøkkeltallene fra de store skyleverandørene på ett og samme sted.

DSC_0268

Med Manag-E på laget får dere mer enn bare et verktøy

 

Ved å velge oss som digitaliseringspartner sikrer dere dere ikke bare kraftige verktøy, men også en dedikert organisasjon med omfattende erfaring innen feltet. Vårt erfarne team, med over 100 års bransjeerfaring til sammen, støtter kundene våre gjennom hele leveranseprosessen, også lenge etter at implementeringen av verktøyene er ferdigstilt. For er det én ting vi vet, så er det at enhver organisasjon vil ha behov for endring og utvikling i fremtiden. 

Vi legger stor vekt på å etablere flere kontaktpunkter for virksomheten deres, fra dedikert driftsstøtte og support til strategisk rådgivning og utvikling. Dette gjør at vi kan samarbeide tett med dere for å realisere felles ideer, gjennomføre forbedringer, og videreutvikle produktet og implementeringen i tråd med deres fremtidige behov. 

Som deres samarbeidspartner har vi kapasiteten og kompetansen til å følge opp på flere nivåer, og vi er dedikert til å sikre at våre kunder oppnår suksess ikke bare ved implementeringen, men også i tiden etterpå. Med vår støtte og veiledning kan dere være trygge på at dere får en pålitelig partner som er engasjert i deres suksess og kontinuerlige vekst. 

background-cp-screen card-screen-bg

Vi er klare til å snakke med deg!

Ta kontakt!