FinOps


Moln-kostnader skjuter i höjden.

Använd FinOps-principer för att få ut det mesta av de moln-tjänster du använder. Och skär ner på onödiga utgifter.

Hero-3
hero-mobile

Detta kan FinOps göra för er:

Skär ner på onödiga utgifter

Identifierar och eliminerar onödiga kostnader förknippade med moln-tjänster.

Sätt precisa budgetar

Förbättrar finansiell planering för moln-tjänster, säkerställer bättre budgetförutsägbarhet.

Investera smartare i molnet

Optimerar moln-investeringar för att maximera avkastningen och minska slöseriet.

Förenklar moln-ekonomin

Gör det lättare att förstå och hantera moln-kostnader. Alltid.

Analysera utgifter, spara mer

Ger insikt i utgiftsmönster, stödjer smartare, datadrivna ekonomiska beslut.

Justera användning efter behov

Dynamisk hantering av moln-förbrukningen efter verksamhetens faktiska behov och kapacitet.

Skapa en hållbar moln-kultur

FinOps representerar skärningspunkten mellan finans och moln-verksamhet och tar itu med utmaningen som många företag står inför: moln-slöseri. Det är utgifter för moln-resurser som inte utnyttjas effektivt, vilket kan leda till betydande ekonomiska förluster. Manag-E:s inställning till FinOps fokuserar på att ge företag kontroll och insikt i sina moln-utgifter, så att de kan optimera förbrukningen och minska onödiga kostnader.

Med implementering av FinOps principer kan företag uppnå en mer kostnadseffektiv molnanvändning, genom att kontinuerligt övervaka och anpassa resursanvändningen i linje med verksamhetens behov. Detta inkluderar allt från att identifiera underutnyttjade tjänster till att förhandla fram bättre prisavtal med molnleverantörer.

Manag-E:s FinOps-tjänster hjälper inte bara till att sänka kostnaderna, utan främjar också en kultur av ansvarstagande och transparens kring moln-utgifter. Detta gör det möjligt för företag att utnyttja fördelarna med molnet till sin fulla potential, samtidigt som budgetbalans och ekonomisk hälsa bibehålls.

I en tid då moln-tjänster blir allt mer centrala för affärsverksamheten är FinOps en avgörande disciplin för att säkerställa att investeringar ger maximalt värde. Med Manag-E:s expertis kan företag navigera i utmaningarna med moln-slöseri och säkerställa en mer hållbar och lönsam moln-strategi.

DSC_0268

Med oss på teamet får ni mer än bara ett verktyg

 

Genom att välja oss som din digitaliseringspartner säkerställer du inte bara kraftfulla verktyg, utan även en dedikerad organisation med lång erfarenhet inom området. Vårt erfarna team, med över 100 års branscherfarenhet tillsammans, stöttar våra kunder genom hela leveransprocessen, även långt efter att implementeringen av verktygen har slutförts. För om det är något vi vet så är det att varje organisation kommer att behöva förändring och utveckling i framtiden.

Vi lägger stor vikt vid att etablera flera kontaktpunkter för din verksamhet, från dedikerat verksamhetsstöd och stöd till strategisk rådgivning och utveckling. Detta gör att vi kan arbeta nära dig för att förverkliga gemensamma idéer, genomföra förbättringar och vidareutveckla produkten och implementeringen i linje med dina framtida behov.

Som din partner har vi kapacitet och expertis att följa upp på flera nivåer och vi är dedikerade till att säkerställa att våra kunder når framgång inte bara under implementeringen, utan även i tiden efteråt. Med vårt stöd och vägledning kan du vara säker på att du får en pålitlig partner som är engagerad i din framgång och kontinuerliga tillväxt.

background-cp-screen card-screen-bg

Vi är redo att prata med dig!

Kontakta oss!