FinOps


Skykostnader skyter i været.

Bruk FinOps-prinsipper for å få maksimalt ut av skytjenestene dere bruker. Og kutte unødvendige utgifter.

Hero-3
hero-mobile

Dette kan FinOps gjøre for dere:

Kutt skjult skysvinn

Identifiserer og eliminerer unødvendige kostnader knyttet til skytjenester.

Legg presise budsjetter

Forbedrer økonomisk planlegging for skytjenester, sikrer bedre budsjett-forutsigbarhet.

Invester smartere i skyen

Optimaliserer skyinvesteringer for å maksimere avkastning og redusere sløsing.

Forenklerer skyøkonomien

Gjør det enklere å forstå og styre skyutgiftene. Alltid.

Analyser utgifter, spar mer

Gir innsikt i utgiftsmønstre, støtter klokere, datadrevne økonomiske beslutninger.

Juster bruk etter behov

Dynamisk styring av skyforbruket etter virksomhetens faktiske behov og kapasitet.

Skap en bæredyktig skykultur

FinOps representerer krysset mellom finans og skyoperasjoner, og adresserer utfordringen mange virksomheter står overfor: skysvinn. Dette er utgifter til skyressurser som ikke er effektivt utnyttet, noe som kan føre til betydelige økonomiske tap. Manag-Es tilnærming til FinOps fokuserer på å gi virksomheter kontroll og innsikt i deres skyutgifter, slik at de kan optimere forbruket og redusere unødvendige kostnader.

Med implementering av FinOps-prinsipper kan bedrifter oppnå en mer kostnadseffektiv skybruk, ved å kontinuerlig overvåke og justere ressursbruk i tråd med virksomhetens behov. Dette inkluderer alt fra å identifisere underutnyttede tjenester til å forhandle bedre prisavtaler med skytilbydere.

Manag-Es FinOps-tjenester hjelper ikke bare med å kutte kostnader, men fremmer også en kultur for ansvarlighet og transparens rundt skyforbruk. Dette gjør at virksomheter kan utnytte fordelene med skyen til sitt fulle potensial, samtidig som de opprettholder budsjettbalanse og økonomisk helse.

I en tid hvor skytjenester blir stadig mer sentrale for virksomhetens operasjoner, er FinOps en avgjørende disiplin for å sikre at investeringene gir maksimal verdi. Med Manag-Es ekspertise kan bedrifter navigere i skysvinnets utfordringer og sikre en mer bærekraftig og lønnsom skystrategi.

DSC_0268

Med oss på laget får dere mer enn bare et verktøy

 

Ved å velge oss som digitaliseringspartner sikrer dere dere ikke bare kraftige verktøy, men også en dedikert organisasjon med omfattende erfaring innen feltet. Vårt erfarne team, med over 100 års bransjeerfaring til sammen, støtter kundene våre gjennom hele leveranseprosessen, også lenge etter at implementeringen av verktøyene er ferdigstilt. For er det én ting vi vet, så er det at enhver organisasjon vil ha behov for endring og utvikling i fremtiden. 

Vi legger stor vekt på å etablere flere kontaktpunkter for virksomheten deres, fra dedikert driftsstøtte og support til strategisk rådgivning og utvikling. Dette gjør at vi kan samarbeide tett med dere for å realisere felles ideer, gjennomføre forbedringer, og videreutvikle produktet og implementeringen i tråd med deres fremtidige behov. 

Som deres samarbeidspartner har vi kapasiteten og kompetansen til å følge opp på flere nivåer, og vi er dedikert til å sikre at våre kunder oppnår suksess ikke bare ved implementeringen, men også i tiden etterpå. Med vår støtte og veiledning kan dere være trygge på at dere får en pålitelig partner som er engasjert i deres suksess og kontinuerlige vekst. 

background-cp-screen card-screen-bg

Vi er klare til å snakke med deg!

Ta kontakt!