IT Operations


Upptäck och åtgärda fel automatiskt.

Övervaka och förbättra både systemprestanda och användarupplevelse genom intelligent IT-hantering. Var i framkant av utmaningar som garanterat kommer.

Hero-3
hero-mobile

Detta kan IT Operations göra för er:

Reducerar driftstopp

Säkerställer att IT-systemen är tillförlitliga och alltid tillgängliga för användarna.

Skräddarsydd prestanda för användare

Justerar IT-tjänsterna för att säkerställa smidig prestanda och användarupplevelse.

Förhindra fel innan de sker

Använder AI-driven dataanalys för att förhindra IT-problem innan de påverkar verksamheten.

Spara med effektiv felkorrigering

Löser IT-utmaningar snabbt för att minimera störningar i tjänsterna.

Tjänster tillgängliga 24/7

Garanterar att IT-tjänster är tillgängliga när de behövs som mest.

Var proaktiv, inte bara reaktiv

Implementerar de senaste tekniska verktygen för att förbättra IT-flödet.

 

Frekventa IT-fel stör driften

I dagens IT-landskap, som kännetecknas av komplexa hybridmiljöer, står företag inför utmaningen att effektivt övervaka och lösa tekniska problem. Med växande mängder data, särskilt från IoT-enheter, blir identifiering av grundorsaken och problemhantering både manuellt krävande och tidskrävande. Detta resulterar i dåliga användarupplevelser, vilket kan hota både lojalitet och intäkter.

Med verktyg som Operations Bridge och OpScope ger Manag-E:s IT-avdelningar en affärsprioriterad bild av tjänsteprestanda över flera moln, traditionella applikationer och nätverk – i en översikt. Detta ger det operativa teamet insikt i det hybridlandskap de ansvarar för, möjliggör problemlösning genom AIOps och avslöjar kundinsikter. Genom att samla in operativ IT-data levererar Manag-E snabbare lösningar, värdefulla insikter och lägre kostnader.

Med Operations Bridge får du full överblick över din IT-portfölj, med både agent- och agentlösa lösningar för moln, fysiska och containeriserade miljöer. Detta påskyndar problemlösning och konsoliderar övervakad data till en enda lösning, utan att befintliga system behöver bytas ut.

Kombinationen av Operations Bridge och OpScopes avancerade molnövervakning är en robust lösning som säkerställer end-to-end-övervakning av den hybrida IT-infrastrukturen. Avancerad maskininlärning och automatisering gör det möjligt att hitta problem snabbare, avslöja de djupare orsakerna – och lösa problemen effektivt. Resultatet? Betydligt minskad incidentvolym.

Manag-E:s lösningar ger ditt team insikter de kan agera utifrån. Till exempel för att fatta bättre beslut. Och det gör det möjligt för dem att bättre balansera driften av allt som finns med alla nya behov och utmaningar som knackar på dörren.

Rolf

Med oss på teamet får ni mer än bara ett verktyg

Genom att välja oss som din digitaliseringspartner säkerställer du inte bara kraftfulla verktyg, utan även en dedikerad organisation med lång erfarenhet inom området. Vårt erfarna team, med över 100 års branscherfarenhet tillsammans, stöttar våra kunder genom hela leveransprocessen, även långt efter att implementeringen av verktygen har slutförts. För om det är något vi vet så är det att varje organisation kommer att behöva förändring och utveckling i framtiden.

Vi lägger stor vikt vid att etablera flera kontaktpunkter för din verksamhet, från dedikerat verksamhetsstöd och stöd till strategisk rådgivning och utveckling. Detta gör att vi kan arbeta nära dig för att förverkliga gemensamma idéer, genomföra förbättringar och vidareutveckla produkten och implementeringen i linje med dina framtida behov.

Som din partner har vi kapacitet och expertis att följa upp på flera nivåer och vi är dedikerade till att säkerställa att våra kunder når framgång inte bara under implementeringen, utan även i tiden efteråt. Med vårt stöd och vägledning kan du vara säker på att du får en pålitlig partner som är engagerad i din framgång och kontinuerliga tillväxt.

background-cp-screen card-screen-bg

Vi är redo att prata med dig!

Kontakta oss!