Operations Bridge


Fånga problem innan användarna gör det. 

Operations Bridge (OpsBridge) övervakar din IT-miljö och konsoliderar data från befintliga verktyg. Den använder automatisk upptäckt, övervakning, analys och förbättringar över traditionell, privat, offentlig, multimoln- och containerbaserad infrastruktur.

Hero-3
hero-mobile

OpsBridge automatiserar AIOps med maskininlärning och analys som reducerar händelser och accelererar identifiering och åtgärdande av grundorsaker. Ledande intressenter får praktisk insikt på sina mobila enheter med skräddarsydda dashboards som visar nyckelstatus, affärs- och IT-KPIer.

Låt IT-driften möta alla krav som kommer (och de kommer!)

I takt med att organisationer snabbt rör sig mot digital transformation, utsätts IT-driften för ökat tryck för att uppfylla kraven till det moderna företaget. Det innebär att de måste kunna erbjuda alternativ för både moln- och lokala infrastruktur för att stödja kritiska affärsapplikationer och tjänster. De måste anpassa sig smidigt till nya teknologier och enkelt kunna anpassas nya molnleverantörer och andra tjänster som företaget väljer. De måste kunna övervaka nya applikationer och uppgraderingar med ökande frekvens samtidigt som de hanterar uppdateringar till befintliga applikationer sömlöst. Slutligen måste IT-driften leverera data i ett sammanhang som är meningsfullt enligt  företagsledningens linjer. Alla dessa är viktiga krav som IT-driften måste uppfylla för att ses som en värdefull partner för dagens digitala företag.

Översikt över de viktigaste funktionerna i  Operations Bridge:

Körs lokalt eller i moln

OpsBridge kan installeras på traditionellt sätt på Linux- eller Windows-servrar, på en privat molntjänst baserad på OPTIC-plattformen eller i offentliga molntjänster som AWS eller Azure.

Upptäck och övervaka med automatik

Med OpsBridge kan du se statusen för IT-resurser oavsett om de körs på privata eller offentliga molntjänster eller i lokala datacenter.

Centraliserad övervakning

Centralisera prestanda- och händelsehantering. OpsBridge fungerar med alla datatyper, med stöd för 200+ informationsdomäner.

AIOps - artificiell intelligens i drift

Använd avancerad korrelation, analys och automatisering för att förbättra grundorsaksanalysen och minska genomsnittlig tid till reparation (MTTR).

Applikatkionsfokuserad övervakning

OpsBridge hjälper dig att proaktivt övervaka och hantera slutanvändarupplevelsen för att fånga upp problem innan dina användare gör det.

Dashbord och rapportering

Använd standard eller anpassade dashboard och rapporter. Ge handlingskraftig insikt i realtid för snabbare beslutsfattande.

obm_workspace_aws_azure_1

OpsBridge utnyttjar AIOps-funktionerna för att konsolidera och analysera alla dina data. Den minskar volymen av incidenter, isolerar grundorsaken och använder automatiserade åtgärder för att fixa problem snabbare och mer effektivt än manuell reparation.

OpsBridge är nu enklare att implementera och uppgradera eftersom den är byggd på containrar och mikrotjänster. Denna arkitektur möjliggör snabbare införande av ny funktionalitet från utvecklingsavdelningen till marknaden och hjälper dig att uppnå en konkurrensfördel. Det bästa av allt är att OpsBridge samlar alla dessa egenskaper i en enda konsol, så att du kan få en fullständig bild av hela ditt företag i realtid.

OpsBridge är utformat för att leverera verkligt affärsvärde och integreras med alla dina verktyg, automatiserar manuella uppgifter och fokuserar driften på affärstjänsterna och användarna som påverkas. OpsBridge utför dessa åtgärder genom att automatiskt identifiera grundorsaken snabbare än någonsin tidigare, förutse framtida påverkan och sedan automatisera åtgärder för att åtgärda problemet.

Huvudfördelarna:

  • Återvinn fullständig synlighet över tillståndet för dina tjänster och sårbarheter över molnbaserad och lokal infrastruktur.
  • Minska incidentbruset och upptäck grundorsaken snabbare med avancerad korrelation och analys.
  • Kostnadsbesparingar från automatisering kan omfördelas till digital innovation och presentera IT-resultat för företagsledningen.
DSC_0268

Med Manag-E på teamet får du mer än bara ett verktyg


Genom att välja oss som er digitaliseringspartner säkrar ni inte bara kraftfulla verktyg, utan också en dedikerad organisation med omfattande erfarenhet inom området. Vårt erfarna team, med över 100 års branscherfarenhet sammantaget, stöder våra kunder genom hela leveransprocessen, även långt efter att verktygens implementering är slutförd. För om det finns en sak vi vet, så är det att varje organisation kommer att behöva förändring och utveckling i framtiden.

Vi lägger stor vikt vid att etablera flera kontaktpunkter för ert företag, från dedikerat driftsstöd och support till strategisk rådgivning och utveckling. Detta gör att vi kan arbeta nära er för att förverkliga gemensamma idéer, genomföra förbättringar och vidareutveckla produkten och dess implementering i linje med era framtida behov.

Som er samarbetspartner har vi kapaciteten och kompetensen att följa upp på flera nivåer, och vi är dedikerade till att säkerställa att våra kunder uppnår framgång inte bara vid implementeringen, utan även därefter. Med vårt stöd och vägledning kan ni vara trygga med att ni har en pålitlig partner som är engagerad i er framgång och kontinuerlig tillväxt.

 

background-cp-screen card-screen-bg

Vi är redo för att tala med dig!

Kontakta oss!