Prosjekter og andre oppdrag trenger styring og ledelse. Manag-E har senior prosjektledere med lang erfaring som kan lede de prosjekter hvor våre konsulenter og/eller de produktene vi leverer er involvert.

Manag-E Nordic AS leverer mye av sine produkter som tjenester – SaaS (Software as a Service). Og produktene er i stor grad utviklet slik at konfigurering erstatter programmering for å gjøre tilpasning og utvikling av ny funksjonalitet. Allikevel er det behov for prosjekter, da mange produktinnføringer også medfører endringer. Og endringer er ofte vanskelige å gjennomføre og få nytte av.

Manag-E Nordic sine prosjektledere har erfaring med å gjennomføre prosjekter i grenselandet mellom teknologi, organisasjon og prosess, et område hvor flere av våre produkter befinner seg. Når man innfører nye løsninger innen Service Management, eller IT Operations Management, er samspillet mellom leverandør og kunde viktig for å sikre høy nytteverdi av leveransen. Det er her kompetansen til prosjektlederen er en viktig del av leveransen.

DU ER KANSKJE OGSÅ INTERESSERT I

Rådgivningstjenester

Manag-E har ekspert- og seniorkompetanse innen våre fokusområder og leverer rådgivning både innen produkt- og teknologianvendelse.

Manag-Es rådgivningstjenester leveres gjerne som en serie av workshops, der vi sammen med kunden utvikler en stratgi eller plan for fremtidige løsninger eller prosjekter. Rådgivningen er produktuavhengig og er normalt ikke knyttet til konkrete produktleveranser.

Rådgivning
Rådgivning
Rådgivning og prosjektledelse ifm. behovskartlegging, utvikling og operasjonalisering av verktøystøtte for Service Operation og Service Management