Hybrid Cloud Management (HCMX) er siste generasjon av overvåking, kontroll og drift av skytjenester og egenproduserte tjenester på virtuelle plattformer. HCMX leverer informasjon og funksjonalitet til både sluttbrukere, utviklere, IT-drift og ledelsen. HCMX FinOps Express er en markedsledende sky-administrasjonsløsning som tilbyr avanserte funksjoner innen økonomistyring for skytjenester (FinOps).

Det er stadig flere organisasjoner som flytter mer av sin IT-produksjon til leveranser basert på skytjenester.  Da melder det seg fort et behov for bedre kontroll og oversikt. Hvor er de ulike systemene driftet? Hvem er ansvarlig for den enkelte tjeneste og hva koster den?

Om tjenestene produseres i ditt eget datasenter, hos en «outsourcing» leverandør eller hos en skytjenesteprodusent så er det alltid fysisk infrastruktur «på bunn», både servere, lagring og nettverksutstyr. Så selv om skytjenester i stor grad gjør IT rimeligere er det likevel viktig å ha gode verktøy for kontroll og oversikt.

Hybrid Cloud Management (HCMX) har fire hovedfunksjoner:

  • Tjenesteportalen (bestillinger, abonnementsoversikt, endringer, etc; tett integrert med SMAX portalen hvis kunden har dette produktet)
  • Designverktøy for tjenester (hvilke servere, databaser, applikasjoner skal inngå i en tjeneste og hvordan er de relatert til hverandre)
  • Orkestrering for livssyklushåndtering; utrulling og oppdatering av skybaserte tjenester for AWS, Azure, Google Cloud, mm. eller «on-premise» private skyer
  • Dashboard/rapportering for oversikt over hvilke tjenester man har, utnyttelsen av dem og kostnadene som påløper

HCMX er tett integrert med SMAX, så tett at bestillingskatalog og prosesser aksesseres gjennom samme portal og mobilapplikasjon. På samme plattformen hvor SMAX og HCMX kjøres, finner man også integrert tjeneste- og utstyrskonfigurasjon med automatisk skanning av infrastruktur.

HCMX har også støtte for integrasjon med andre OpenText produkter som Operations Bridge (OpsB), Data Center Automation (DCA) og PlateSpin Migrate.

  • OpsB er et driftsverktøy for servere og applikasjoner, og leverer et «toppnivå» for overvåkingen på tvers av hele infrastrukturen – skybasert og i datasenteret.
  • DCA er et verktøy for å installere og oppdatere (patche) operativsystemer, slik at man til enhver tid bruker den rette versjonen, med høyest mulig sikkerhet og beskyttelse mot sårbarheter.
  • Platespin Migrate muliggjør å flytte komplett IT-infrastruktur fra fysisk eller virtuell i ditt eget datasenter til en skyleverandør, mellom skyleverandører, eller for den saks skyld å flytte tjenester «hjem» til ditt eget datasenter fra en skyleverandør.

 

Reduser skysvinn og få kontroll på utgiftene med FinOps

OpenText HCMX FinOps Express er tilgjengelig som SaaS, og hjelper virksomheter med å optimalisere skykostnadene ved å redusere skysvinn og kontrollere utgiftene. FinOps er en voksende disiplin som hjelper virksomheter med å forstå skyøkonomien, identifisere forbedringer og ta informerte beslutninger som skaper gode resultater.

Våre FinOps-funksjoner er nå tilgjengelige som en separat SaaS-løsning kalt HCMX FinOps Express – utviklet for å hjelpe bedrifter med å raskt implementere beste praksis innen FinOps som optimaliserer skykostnader ved å redusere svinn og kontrollere utgifter.

HCMX FinOps Express gir deg kjapt oversikt over skykostnadene dine på AWS, Azure og Google Cloud. Dashbordet gjør det enkelt å se og spore alle nøkkeltallene fra de store skyleverandørene på ett og samme sted.

 

FinOps Express hjelper virksomheter med å optimalisere skykostnadene ved å redusere skysvinn og kontrollere utgiftene. FinOps er en voksende disiplin som hjelper virksomheter med å forstå skyøkonomien, identifisere forbedringer og ta informerte beslutninger som skaper gode resultater.
Tjenesteportal

Én portal for alle brukere på tvers av organisasjonen. Gjennom portalen kan sluttbrukere bestille skytjenester, følge opp sine tjenester, bestille endringer og «si opp» abonnementer.

Designverktøy for tjenester

Det er enkelt å definere maler for skytjenester, helt uavhengig av den detaljerte tjenestestrukturen til skyleverandøren. HCMX sørger for å benytte de riktige kommandoer og API-kall for den gitte skytjenesteleverandøren.

Orkestrering for livssyklushåndtering

Støtter «Day 2 Operations» og kan utføre automatiserte prosesser for alle faser i tjenenstenes livssyklus.

Dashboard og rapporter

Moderne dashboard som kan tilpasses den enkeltes behov og rapporter som gir god oversikt over ytelse ressurser og kostnader

Nedenfor illustrerer vi utseendet av noen moduler i HCMX gjennom «screenshots»:

DU ER KANSKJE OGSÅ INTERESSERT I

Rådgivnings- og prosjektledertjenester

Vårt fokus er på å identifisere tiltak og sørge for at disse blir operasjonalisert i organisasjonen, slik at en oppnår forventede forbedringer og resultater.

Vi leverer tjenester innenfor «trekanten» prosesser, organisering og verktøystøtte. Vår erfaring er at nettopp samvirke mellom disse områdene er en nødvendig forutsetning for å kunne realisere effekter av iverksatte tiltak innen Service Management eller Operations Management områdene. Gode beslutninger i en slik prosessmodell forutsetter rett informasjon i rett format, til rett tid og sted.

Rådgivning
Rådgivning
Rådgivning og prosjektledelse ifm. behovskartlegging, utvikling og operasjonalisering av verktøystøtte for Service Operation og Service Management