Operations Bridge (OpsBridge) overvåker IT-miljøet ditt og konsoliderer data fra eksisterende verktøy. Den bruker automatisert oppdagelse, overvåking, analyse og utbedring på tvers av tradisjonell, privat, offentlig, multi-sky og containerbasert infrastruktur.

OpsBridge automatiserer AIOps med maskinlæring og analyse som reduserer hendelser og akselererer identifisering og utbedring av rotårsaker. Ledende interessenter får praktisk innsikt på sine mobile enheter med skreddersydde dashboards som viser nøkkelstatus, forretnings- og IT-KPIer.

Den nye normalen for hybrid skyovervåking for den digitale bedriften

Ettersom organisasjoner raskt beveger seg mot digital transformasjon, får IT-drift et økt press for å møte kravene til den moderne bedriften. Det betyr at de må kunne tilby både sky og lokale infrastrukturalternativer for å støtte kritiske forretningsapplikasjoner og tjenester. De må tilpasse seg flytende til nye teknologier, og enkelt ta i bruk nye skyleverandører og andre tjenester valgt av virksomheten. De må være i stand til å overvåke nye applikasjoner og utgivelser med økende frekvens mens de håndterer oppdateringer til eksisterende applikasjonsarbeidsmengder sømløst. Til slutt må IT-drift levere data i kontekst som gir mening for linjene til bedriftsledere. Alle disse er viktige krav som IT-drift skal oppfylle hvis de skal bli sett på som en verdifull partner for dagens digitale virksomhet.

Kjøres lokalt eller på skytjenester

OpsBridge kan både installeres på tradisjonelt vis på Linux- eller Windows servere, på en privat sky basert på OPTIC plattformen eller i offentlige skytjenester som AWS eller Azure.

Automatiser oppdagelse og overvåking

Med OpsBridge kan du se status for IT-ressurser uansett om de går på private eller offentlige skytjenester eller i lokale datasentre.

Sentralisert overvåking

Sentraliser ytelse og hendelseshåndtering. OpsBridge fungerer på tvers av alle datatyper, med støtte for 200+ informasjonsdomener.

AIOps - kunstig intelligens i drift

Bruk avansert korrelasjon, analyse og automatisering for å forbedre rotårsaksanalysen og redusere gjennomsnittlig tid til reparasjon (MTTR)

Applikasjonsfokusert overvåking

OpsBridge hjelper deg å proaktivt overvåke og administrere sluttbrukeropplevelsen for å fange opp problemer før dine brukere gjør.

Dashbord og rapportering

Benytt standard eller tilpassete dashbord og rapporter. Gi handlekraftig innsikt i sanntid for raskere beslutninger.

OpsBridge utnytter AIOps-funksjonene for å konsolidere og analysere alle dataene dine. Den reduserer hendelsesvolumer, isolerer rotårsaken og bruker automatisert utbedring for å fikse problemer raskere med større effektivitet enn manuell reparasjon.

OpsBridge er nå enklere å implementere og oppgradere fordi den er bygget på containere og mikrotjenester. Denne arkitekturen b ringer ny funksjonalitet raskere fra utviklingsavdelingen til markedet, og hjelper deg å oppnå konkurransefortrinn. Det beste av alt er at OpsBridge samler alle disse egenskapene i én enkelt konsoll, slik at du kan se et fullstendig bilde av hele virksomheten din i sanntid.

OpsBridge er designet for å levere reell forretningsverdi, og integrerer med alle verktøyene dine, automatiserer manuelle oppgaver og fokuserer driften på forretningstjenestene og brukerne som påvirkes. OpsBridge utfører disse handlingene ved automatisk å identifisere rotårsaken raskere enn noen gang før, forutsi fremtidig påvirkning og deretter automatisere utbedringshandlinger.

Hovedfordeler

  • Gjenvinn full synlighet for tilstanden til dine tjenester og sårbarheter på tvers av skybasert og lokal infrastruktur
  • Reduser hendelsesstøy og avdekk rotårsaken raskere med avansert korrelasjon og analyser
  • Kostnadsbesparelser ved automatisering kan omdirigeres til digital innovasjon og presentere IT-resultater for virksomhetsledelsen
DU ER KANSKJE OGSÅ INTERESSERT I

Rådgivnings- og prosjektledertjenester

Vårt fokus er på å identifisere tiltak og sørge for at disse blir operasjonalisert i organisasjonen, slik at en oppnår forventede forbedringer og resultater.

Vi leverer tjenester innenfor «trekanten» prosesser, organisering og verktøystøtte. Vår erfaring er at nettopp samvirke mellom disse områdene er en nødvendig forutsetning for å kunne realisere effekter av iverksatte tiltak på ITSM området. Gode beslutninger i en slik prosessmodell forutsetter rett informasjon i rett format, til rett tid og sted.

Rådgivning
Rådgivning
Rådgivning og prosjektledelse ifm. behovskartlegging, utvikling og operasjonalisering av verktøystøtte for Service Operation og Service Management