Manag-E har i over 15 år levert kompetanse og programvare innen IT-drift og IT-tjenester til kunder i Norge og Sverige. Løsningsleveransene har vært – og er – konsentrert om HPE Software sin programvare, i form av lisenser, SaaS-leveranser, support og konsulenttjenester. Med en rekke store, mellomstore og mindre virksomheter i begge land som kunder, har vi videreutviklet vår unike kompetanse innen alle sider av IT virksomheten.

Vi hjelper kunder med å designe løsninger og sette sammen de riktige produkter, prosesser og rutiner for å sikre effektivitet ved alle sider av IT, både drift, utvikling og strategi. Flere av våre sentrale produkter kan også anvendes innen tilstøtende områder som prosjekt- og porteføljestyring for alle slags prosjekter, automatisering av forretningsprosesser og saksoppfølging innen HR og administrasjon, med mer.

1px