Manag-E har i over 15 år levert kompetanse og programvare innen IT-drift og IT-tjenester til kunder i Norge og Sverige. Løsningsleveransene har vært konsentrert om HPE Software sin programvare, i form av lisenser, SaaS-leveranser, support og konsulenttjenester. Med en rekke store, mellomstore og mindre virksomheter i begge land som kunder, har vi videreutviklet vår unike kompetanse innen alle sider av IT virksomheten.

Siden 2015 har produktporteføljen blitt vesentlig utvidet, men fortsatt fokusert om behovene som IT-avdelingene skal levere til sine kunder, interne og eksterne. Sentrale nye områder er automatisering og Big Data Analytics. Denne utvidelsen av fokus har også brakt med seg en del nye leverandører, som kompletterer HPE Software innen forskjellige områder.

Vi hjelper kunder med å designe løsninger og sette sammen de riktige produkter, prosesser og rutiner for å sikre effektivitet ved alle sider av IT, både drift, utvikling og strategi. Flere av våre sentrale produkter kan også anvendes innen tilstøtende områder som prosjekt- og porteføljestyring innen flere sektorer, automatisering av forretningsprosesser og saksoppfølging innen Facility Management, HR og administrasjon, med mer.

 

Artikler

Nyheter