Manag-E Nordic AS leverer IT-verktøy og tjenester for digitalisering, automatisering og overvåking, i stor grad basert på Big Data og AI funksjonalitet. Vi tilbyr rådgivning og konsulenttjenester samt vedlikehold og supporttjenenster. Våre produkter kan leveres som skytjenenste (SaaS) eller installeres i virksomhetens eget driftsmiljø.

Manag-E har spisskompetanse innen IT-strategi, Service Management, IT Operations Management og automatisering.

Vi er Micro Focus Gold-partner for IT Operations Management området og den største Micro Focus Services Integrator Partner i Norden.

Vårt ekspert-team kan hjelpe deg med å finne de beste strategier og løsningsdesign, og vil støtte og veilede deg gjennom implementering og konfigurasjon som er nødvendig for å nå dine forretningsmål.

  • Digitalisering og automatisering av både IT- og forretningsprosesser
  • Monitorering av infrastruktur, applikasjoner og IoT

Vi hjelper kunder med å designe løsninger og sette sammen de riktige produkter, prosesser og rutiner for å sikre effektivitet ved alle sider av IT, både drift, utvikling og strategi. Våre produkter kan også anvendes for  prosjekt- og porteføljestyring innen flere sektorer, automatisering av forretningsprosesser og saksoppfølging innen Facility Management, HR og administrasjon, med mer