Manag-E representerer Micro Focus (tidligere HPE Software) innen områdene IT Operations Management (inklusive IT Service Management) og Big Data & Analytics, samt en rekke produkter fra andre leverandører som Hornbill, FastPassCorp og Looker, også innen (deler av) disse områdene. Trykk på en kategori nedenfor for å se de relevante produktene, eller trykk på All for å se alle.