FastPass Password Manager er et produkt som håndterer selvbetjening av glemt passord eller låste brukerkonti. Produktet kan integreres med SMAX og tilfører stor effektivitetsgevinst for enhver Service Management funksjon.

FastPass Password Manager er utbredt i store organisasjoner, som bekrefter at det er store effektiviseringsgevinster med løsningen. FastPass håndterer i tillegg AD (Active Directory) passord og applikasjonsspesifikke passord.

Passord selvbetjening

Et glemt passord gjør at brukere ikke får aksess og ikke får gjort sitt arbeid. Et glemt AD passord betyr ingen aksess til noen applikasjoner. Ved å tilby automatisk Passord resetting og opplåsing av låst konto som en selvhjelpstjeneste brukeren kan utføre selv, får du en tjeneste som er tilgjengelig 24×7.  Applikasjonen støtter flere språk for sluttbrukere, inklusive Norsk.

Tjenesten kan leveres som en skytjeneste, eller installeres lokalt hos kunden.

Færre servicedesk henvendelser om passord

Uten løsninger som Fastpass Password Manager er typisk 25% av henvendelser til servicedesk relatert til passord. De fleste kan elimineres!

Får brukerne med på laget!

Kunder acv FastPass Password Manager får typisk 80% – og iblant 85%-95% – av brukerne til å benytte løsningen.

Enkel implementering og redusert sårbarhet

FastPass prosessen sikrer at all konfigurering, tilpasning og oppsett gjøres med et minimum av scripting og programmering.

FastPass for Active Directory

Selvbetjent passordhåndtering for Active Directory er utgangspunktet for de fleste kunder, uansett om de bruker on-premise AD, Multi-AS, Multi-forest AD, Azure AD eller Hybrid Azure AD.

Støtte for SAP og Oracle

FastPass Password Manager har støtte for automatisk selvbetjent passordhåndtering for SAP og Oracle, inklusive støtte for å synkronisere AD passord med passord i disse applikasjonene.

Støtte for IBM

FastPass for IBM støter selvebetjening av passord håndtering for IBM i Series, IBM Z (stormaskin) og RACF, inklusive å synkronisere AD passord med disse systemene.

FastPass Enterprise kan også konfigureres til å resette passord i andre systemer.  FastPass løsningen kan også synkronisere passord for en bruker mellom AD og andre systemer om det er ønskelig, samt hvis sikkerhetskravene tilsier at dette er mulig.

FastPass kan håndtere glemte passord på en rekke andre systemer, inkludert SAP, UNIX, Oracle, Google og MS SQL. I tillegg kan glemte adgangskoder til endpoint krypto løsninger håndteres via Self-service.

En FastPass Generic lisens er også tilgjengelig. Der kan man konfigurere løsning mot en kundespesifikk applikasjon, hvor dette er teknisk mulig.

Med FastPass kan du redusere antall henvendelser til Brukerstøtte med 25%-35%, og bedre opplevd kvalitet samtidig.

  • Kombiner sikkerhet med brukervennlighet
  • Match sikkerhetsprofil med brukernes tilganger
  • Bruk 2 faktors sikkerhet ved behov
  • Integrer varsling til bruker som sikkerhetstiltak
  • Bruk av sikkerhetsspørsmål og/eller pin kode ved tildeling av passord
  • Analyse av Audit logg for unormal aktivitet
  • Passord selvbetjening tilgjengelig 24×7
  • Også tilgjengelig fra hjemmekontor over VPN
DU ER KANSKJE OGSÅ INTERESSERT I

Rådgivnings- og prosjektledertjenester

Vårt fokus er på å identifisere tiltak og sørge for at disse blir operasjonalisert i organisasjonen, slik at en oppnår forventede forbedringer og resultater.

Vi leverer tjenester innenfor «trekanten» prosesser, organisering og verktøystøtte. Vår erfaring er at nettopp samvirke mellom disse områdene er en nødvendig forutsetning for å kunne realisere effekter av iverksatte tiltak innen Service Management eller Operations Management områdene. Gode beslutninger i en slik prosessmodell forutsetter rett informasjon i rett format, til rett tid og sted.

Rådgivning
Rådgivning
Rådgivning og prosjektledelse ifm. behovskartlegging, utvikling og operasjonalisering av verktøystøtte for Service Operation og Service Management