De siste årene har det blitt stadig vanligere for virksomheter i både offentlig og privat sektor å ta programvareløsninger i bruk over nettet, heller enn å installere på egen infrastruktur. Til å begynne med var dette primært for sluttbrukerorientert programvare i konsumentmarkedet, men trenden har også kommet til driftsprogramvare. I dagens Service Management marked er programvare som tjenester (Software as a Service, SaaS) blitt det vanligste, heller enn at kunden kjøper programvarelisenser og installerer på egen infrastruktur.

 

Drevet av GDPR

Med innføring av nye og strengere personvernreguleringen internasjonalt (blant annet introduksjonen av GDPR i mai 2018 og tilsvarende i Norge i juli samme år), har det også blitt et fokus på hvor slike SaaS tjenester leveres fra. både prosessering og datalagring. Leveres tjenesten fra almene offentlige skytjenester som Microsoft Azure og Amazon Web Services, hvor datalagring og databehandling kan skje «hvor som helst» eller leveres tjenesten fra et spesifikt datasenter med kjent beliggenhet?

Manag-E har flere programvareprodukter i sin portefølje som enten leveres kun som SaaS, eller hvor SaaS er en opsjon. Typisk for disse produktene er også at lisensieringsmodellen er annerledes enn for programvare som kjøpes for installasjon i egen infrastruktur: Lisensen er nå noe man abonnerer på (typisk priset pr. bruker pr. år), heller enn noe man kjøper «en gang for alle», supplert med en supportavtale.

Manag-Es tilbud av SaaS løsninger

Manag-E har i dag ett produkt som primært leveres som SaaS, hvor Manag-E er ansvarlig for produksjonen av tjenesten. Det er Service Management Automation X (SMAX). I tillegg driftes Configuration Management System (CMS) og Hybrid Cloud Management X (HCMX) på samme plattform. Alle disse produktene kan også leveres for installasjon hos kunden.

SMAX og resten av SaaS-tjenestene til Manag-E leveres fra et datasenter i Oslo, hvor V-Hosting AS er operativt ansvarlig for infrastrukturen som løsningen kjører på, mens Manag-E er ansvarlig for applikasjonen.

Andre produkter som Manag-E leverer som SaaS er alle driftet av produktleverandøren selv. Det gjelder blant annet FastPass og Looker, samt Micro Focus sine løsninger for applikasjonstesting og enkelte andre formål. Over tid kommer Manag-E til å introdusere flere SaaS tjenester med drift i Norge, i samarbeid med våre leverandrer.

For mer informasjon om våre SaaS løsninger, kontakt salg@managenordic.no.

DU ER KANSKJE OGSÅ INTERESSERT I

Rådgivnings- og prosjektledertjenester

Vårt fokus er på å identifisere tiltak og sørge for at disse blir operasjonalisert i organisasjonen, slik at en oppnår forventede forbedringer og resultater.

Vi leverer tjenester innenfor «trekanten» prosesser, organisering og verktøystøtte. Vår erfaring er at nettopp samvirke mellom disse områdene er en nødvendig forutsetning for å kunne realisere effekter av iverksatte tiltak på ITSM området. Gode beslutninger i en slik prosessmodell forutsetter rett informasjon i rett format, til rett tid og sted.

Rådgivning
Rådgivning
Rådgivning og prosjektledelse ifm. behovskartlegging, utvikling og operasjonalisering av verktøystøtte for Service Operation og Service Management