4 MIN LESETID

Siddisene posisjonerer seg for IT-fremtiden

Etter å ha jobbet med Stavanger kommunes mer enn 200 detaljerte krav, blir det klart at Manag-E har vunnet anbudet om ny IT-saksbehandlingsstyring i kommunen. Siddisene kan glede seg til sterkere IT-muskler og sprekere fleksibilitet.

– I likhet med mange norske kommuner ser Stavanger kommune inn i et 2024 der budsjettene er trange. 

Det sier Rolf Frydenberg, som er daglig leder i digitialiseringsselskapet Manag-E. Selskapet har nettopp vunnet anbudet om ITSM-løsning for Stavanger kommune. Siddisene valgte ikke Manag-E sin løsning fordi den var den billigste. Men fordi den – etter en grundig vurdering – viste seg å være den beste. 

– Vi ser det generelt i markedet at folk blir mer opptatt av automatisering og kunstig intelligens. Det sniker seg også inn på snevrere områder som saksbehandlingsflyt. Mange norske kommuner opplever en presset økonomi, og da blir automatisering veldig viktig. Det har helt tydelig vært top of mind hos Stavanger kommune. 

 

«Mange norske kommuner ser inn i et 2024 der budsjettene er trange»

– ROLF FRYDENBERG, MANAG-E

 

Formålet med automatisering og bruk av AI er ikke å kutte i antallet ansatte. Det handler snarere om bedre og mer fornuftig bruk av de ressursene en kommune har, både menneskelige og tekniske. 

– Mange norske kommuner har ikke råd til å ansette flere folk, sier Rolf Frydenberg. – Vi kan ikke erstatte en sykepleier med automatisering. Ikke med nåtidens teknologi, iallfall. Men der vi kan gjøre mye, er innenfor IT. Og det ser kunder som Stavanger kommune.

 

Økt interesse for kunstig intelligens

Stavanger kommune befinner seg på samme sted som mange andre norske kommuner. Kanskje bruker de ikke kunstig intelligens (AI) og automatisering så mye i dag, men det blir viktigere og viktigere at muligheten finnes.

– I dag er noe av det viktigste at systemet skal gi en god brukeropplevelse. Ikke bare for IT-avdelingen, men minst like viktig også for sluttbrukerne. Samtidig har vi sett i løpet av det siste året at ønsket om å integrere automatisering og AI stiger. 

Frydenberg understreker at ITSM og service management er områder der norske kommuner er modne. De har kanskje brukt slike løsninger i 20 år – og det gir dem et bedre grunnlag når de skal utarbeide en kravliste for fremtiden. 

– Eller sagt på en annen måte: De vet hva som funker, og hva som går altfor tregt!

Og de skal være fremtidssikret. I våre dager går det ikke an å bruke et slikt begrep uten å snakke om AI og automatisering. Ikke alle saksbehandlingssystemer har disse kreftene innebygd. Mange har det som tilleggsmoduler, som betyr dyrere løsninger. Med SMAX som Manag-E leverer, løses dette på en helt annen måte. 

– Det ligger der allerede! I SMAX er ikke AI noe som kan tenkes å komme i en fremtidig modul. Nei, det ligger der allerede. Det er et sterkt argument for vår løsning.

 

stavanger-gif

 

Stavanger kommune kommer til å spare penger

Dagens løsning i Stavanger er noe de drifter selv. Det vil si at alle vedlikeholdskostnader, serverlisenser og oppgraderinger er noe de står for selv. Det er ressurs- og tidkrevende. Med SMAX som Manag-E leverer, vil dette bli helt annerledes.

– Med vår SaaS-løsning kommer de til å slippe alt dette. I tillegg er det en lettere løsning å gjøre endringer i fremover. Og endringer vil vi helt sikkert se. Også i Stavanger kommune. 

Et av fortrinnene med SMAX-løsningen fra Manag-E er at kommunen bare betaler for saksbehandlerne som bruker det. Alle muligheter er integrert fra start, alt er tilgjengelig fra første stund – det er ingen tilleggsmoduler som må kjøpes senere. 

– At de kommer bort fra en gammel, egendriftet løsning vil gi dem høyere oppetid, sier Rolf Frydenberg, og legger til at SMAX har hatt 100 % oppetid både i 2022 og 2023. 

– Men minst like viktig er det at den nye løsningen vil frigjøre de ansattes tid. Tid de kan bruke på viktigere ting for kommunen. Stavanger kommune kan rett og slett prioritere ressursene sine bedre.

 

Vil du høre hvordan vi kan gjøre saksbehandlingsflyten i din kommune bedre? Ta kontakt:

Rolf Frydenberg, daglig leder i Manag-E Nordic AS:

rolf.frydenberg@managenordic.no | +47 901 27 992