4 MIN LESETID

Manag-E & InXight skaper synergieffekt uten å si ordet!

1 + 1 er mer enn 2. Det har digitaliseringsselskapet Manag-E og programvareselskapet InXight bestemt seg for å demonstrere overfor kundene sine. Derfor inngår de et tett, strategisk samarbeid.

– Dette kommer til å merkes uansett om du sitter i ledelsen eller skal gjennomføre det ledelsen bestemmer seg for.

Rolf Frydenberg, daglig leder i Manag-E, sier at det grovt sett finnes to nivåer i enhver virksomhet: Strateginivået på toppen – og det operative nivået lenger ned. Eller sagt på en annen måte: De som planlegger, og de som fører tankene ut i livet.

– Og som virksomhet trenger du begge deler. Det er mange ledere som er lei av å tenke: «Vi har en kjempefin strategi, men følges den egentlig opp? Blir det noe av den?» Og omvendt har du ansatte som får tildelt oppgaver de ikke forstår hvorfor de får. «Hæ? Hvordan henger dette sammen med alle de andre oppgavene mine?» Risikoen er stor for at de legger oppgaven nederst i bunken og tenker: «Jeg tar dette senere».

Mange ledere er lei av å tenke: «Vi har en kjempefin strategi, men blir det egentlig noe av den?»

– ROLF FRYDENBERG, MANAG-E

 

B6A1202-1-1536x1024

Rolf Frydenberg, daglig leder i Manag-E Nordic AS

 

Bedre toppstyring, mer mening nedover

Der programvareselskapet InXight leverer løsninger for virksomheter som vil styre innovasjonsprosesser, ESG- og bærekraftstrategier og risikovurderinger, tar digitaliseringsselskapet Manag-E seg av håndteringen og saksbehandlingen av slike prosesser i praksis.

De to selskapene skal samarbeide salgsmessig. Men det viktigste er at de slår seg teknologisk sammen. Samarbeidet kunne fort få ordet «synergieffekt» til å svirre. Men la oss ikke gå i den fella.

– Uansett hva slags plan eller strategi vi snakker om, betyr den at noe skal endres av noen, sier Rolf Frydenberg.

– Om du kobler de to nivåene sammen, får du en tilleggsverdi du ikke hadde fått ellers. Du får mer styring på topp, og den styringen gir mening når den skal utføres. Det er her den store verdien ligger for kundene våre.

Her istemmer teknologidirektør Anders Holte i InXight:

– Dette kommer til å gjøre livet lettere for kundene våre, fordi de får større overblikk og mer funksjonalitet i produkter de allerede kjenner godt.

Rolf Frydenberg legger til:

– Vi fører rett og slett det operative og det strategiske sammen. Slik kan vi sikre at de på toppen har bedre kontroll, og de som skal gjennomføre går fra snevre, løsrevne enkeltoppgaver til å forstå hvorfor akkurat dette er viktig for virksomheten vår.

Anders1-Hoyde

Anders Holte, teknologidirektør, Inxight AS

 

Vi utdyper mer enn gjerne hva vi mener gjemmer seg bak ordet synergieffekt! Ta kontakt:

Rolf Frydenberg, daglig leder i Manag-E Nordic AS:

rolf.frydenberg@managenordic.no | +47 901 27 992

Anders Holte, teknologidirektør, Inxight AS:

anders@inxight.no | +47 930 53 411