2 MIN LESETID

Nytt system vil gjøre UDI-jobben enklere

Utlendingsdirektoratet får hjelp av Manag-E Nordic til å samhandle raskere. 

Det kommer til å gå raskere hos UDI fra oktober av! Utlendingsdirektoratet har bestemt seg for å gjøre akkurat som St.Olavs Hospital, Jotun, Møllergruppen og Oslo Kommune: Å innføre SMAX, et IT-system for samhandling som vil gjøre arbeidshverdagen enklere og raskere for 250 saksbehandlere framover.

SaaS-systemet leveres og driftes av Asker-firmaet Manag-E Nordic AS, som nylig vant anbudsrunden i konkurranse mot tre andre firma (Inlead AS, Crayon AS og Embriq AS) om å ta over som nytt service management system hos UDI. Det er rundt ti år siden direktoratet sist anskaffet et service management system, en leveranse som faktisk også Manag-E sto bak, Men dette systemet har blitt “gammelt og tungrodd”, ifølge daglig leder i Manag-E, Rolf Frydenberg. 

 Den nye kontrakten er verdt seks millioner kroner og SMAX vil bli tatt i bruk i oktober i henhold til prosjektplanen. 

– SMAX gjør det enkelt å automatisk holde oversikt over alle mulige henvendelser, bestillinger, hvor langt man er kommet i en “sak” – alt mulig. Arbeidshverdagen vil bli enklere både for folk internt i UDI, slik som HR, innkjøpsavdelingen, eller IT-avdelingen. Men jobben blir også enklere for de som jobber i etater tett på UDI, slik som politi, tollvesen og kommuner. Mange av de som jobber der kommer også til å ta i bruk dette nye systemet for samhandling, forteller Frydenberg.

 

Gjør jobben enklere for 250 mennesker

For alle som jobber med å ta vare på og håndtere utlendinger som kommer til Norge av forskjellige grunner, er det nødvendig å holde god oversikt, og de benytter en rekke IT-systemer som UDI er ansvarlig for. SMAX vil gi alle brukerne ett felles system for alle feilmeldinger, henvendelser og bestillinger, og dermed erstatte både e-post og “ticketing”. 

I tildelingsbrevet skriver UDI blant annet at SMAX leverer “svært godt på funksjonalitet” når det kommer til å oppdage konflikter og å publisere varslinger “på tvers” av systemer ved større feil. UDI roser også sikkerhetsstandarden og brukervennligheten. Og sist men ikke minst, på grunn av en smart måte å håndtere lisenser på, kunne Manag-E levere det aller, aller beste tilbudet på pris.