let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Nytt system vil gjøre UDI-jobben enklere

  • By Rolf Frydenberg
  • 12. september 2023
  • 132 Views

Utlendingsdirektoratet får hjelp av Manag-E Nordic til å samhandle raskere. 

Det kommer til å gå raskere hos UDI fra oktober av! Utlendingsdirektoratet har bestemt seg for å gjøre akkurat som St.Olavs Hospital, Jotun, Møllergruppen og Oslo Kommune: Å innføre SMAX, et IT-system for samhandling som vil gjøre arbeidshverdagen enklere og raskere for 250 saksbehandlere framover.

SaaS-systemet leveres og driftes av Asker-firmaet Manag-E Nordic AS, som nylig vant anbudsrunden i konkurranse mot tre andre firma (Inlead AS, Crayon AS og Embriq AS) om å ta over som nytt service management system hos UDI. Det er rundt ti år siden direktoratet sist anskaffet et service management system, en leveranse som faktisk også Manag-E sto bak, Men dette systemet har blitt “gammelt og tungrodd”, ifølge daglig leder i Manag-E, Rolf Frydenberg. 

 Den nye kontrakten er verdt seks millioner kroner og SMAX vil bli tatt i bruk i oktober i henhold til prosjektplanen. 

– SMAX gjør det enkelt å automatisk holde oversikt over alle mulige henvendelser, bestillinger, hvor langt man er kommet i en “sak” – alt mulig. Arbeidshverdagen vil bli enklere både for folk internt i UDI, slik som HR, innkjøpsavdelingen, eller IT-avdelingen. Men jobben blir også enklere for de som jobber i etater tett på UDI, slik som politi, tollvesen og kommuner. Mange av de som jobber der kommer også til å ta i bruk dette nye systemet for samhandling, forteller Frydenberg.

 

Gjør jobben enklere for 250 mennesker

For alle som jobber med å ta vare på og håndtere utlendinger som kommer til Norge av forskjellige grunner, er det nødvendig å holde god oversikt, og de benytter en rekke IT-systemer som UDI er ansvarlig for. SMAX vil gi alle brukerne ett felles system for alle feilmeldinger, henvendelser og bestillinger, og dermed erstatte både e-post og “ticketing”. 

I tildelingsbrevet skriver UDI blant annet at SMAX leverer “svært godt på funksjonalitet” når det kommer til å oppdage konflikter og å publisere varslinger “på tvers” av systemer ved større feil. UDI roser også sikkerhetsstandarden og brukervennligheten. Og sist men ikke minst, på grunn av en smart måte å håndtere lisenser på, kunne Manag-E levere det aller, aller beste tilbudet på pris.